เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว!! ปรับขึ้นราคาเหล้า เบียร์ บุหรี่ จากภาษีที่ถูกปรับขึ้นราคา

จากการที่กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 มีผลให้กลุ่มสินค้าบางกลุ่มปรับเปลี่ยนราคาจากเดิม โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเหล้า เบียร์ บุหรี่ ที่มีการขึ้นราคาจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาที่สูงขึ้น