เศรษฐกิจ

อนุมัติแล้ว!!!! โครงการ SMART Visa สำหรับชาวต่างชาติและผู้ติดตาม อยู่ได้ 4 ปี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ  คือ SMART Visa ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนชาวต่างชาติ และเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย .

สังคม

เปิดช่องตรวจ Passport อัตโนมัติ สำหรับชาวต่างชาติ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ชาวต่างชาติมีเฮ !! สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ โดยเปิดใช้งานที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก และในอนาคตจะเตรียมเปิดให้ใช้งานที่สนามบินนานาชาติทั่วประเทศ