เศรษฐกิจ

อนุมัติแล้ว!!!! โครงการ SMART Visa สำหรับชาวต่างชาติและผู้ติดตาม อยู่ได้ 4 ปี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ  คือ SMART Visa ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนชาวต่างชาติ และเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย .