สังคม

เปิดช่องตรวจ Passport อัตโนมัติ สำหรับชาวต่างชาติ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ชาวต่างชาติมีเฮ !! สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ โดยเปิดใช้งานที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก และในอนาคตจะเตรียมเปิดให้ใช้งานที่สนามบินนานาชาติทั่วประเทศ