Uncategorized

เทคโนโลยีโดรนเพื่อประสิทธิภาพทางการเกษตร

เมื่อการเกษตรได้กลายเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อม เมือง Kuala Lipis ในรัฐ Pahang ประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศมาเลเซีย แต่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนี้ได้กลายเป็นตัวทำลายสภาพแวดล้อมของผืนป่าในประเทศ เนื่องจากต้องมีการเผาถางป่าเพื่อให้ได้พื้นที่เพาะปลูก ทำให้พื้นที่ป่าในประเทศเสียหายลงอย่างมาก เทคโนโลยีเพื่อจัดการบริหารพื้นที่การเกษตร หลายบริษัทพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อทำการเกษตรแบบยั่งยืน และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพมาเลเซียกลุ่มหนึ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่นั่นคือ Poladrone ไว้ใช้กับเครื่องโดรน เพื่อใช้ในพื้นที่เพาะปลูก โดยให้มุมมองแบบ bird-eye view ซึ่งสามารถเห็นพื้นที่แปลงเพาะปลูกทั้งหมดได้ พร้อมทั้งแผนที่แสดงข้อมูลจำนวนต้นไม้ทั้งหมดในฟาร์มและยังสามารถวัดค่าความแข็งแรงของต้นไม้ได้ โดยใช้  Litchi ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การควบคุมการบินของโดรน ตัว Poladrone จะโหลดข้อมูลการบินเข้าเครื่องโดรน ผู้ใช้จึงไม่ต้องคอยกำกับ หากแต่เครื่องจะบินเองโดยอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์เพื่อข้อมูลที่แม่นยำ การทำงานของ Poladrone คือจะรอให้กล้องโดรนขึ้นไปถ่ายเก็บข้อมูลแล้วจะส่งผ่านมายังเซิร์ฟเวอร์ของ Poladrone ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต แล้วทำการปักหมุดข้อมูลภาพพร้อมการวิเคราะห์ เช่น จำนวนต้นไม้ หรือความแตกต่างจากครั้งก่อน ๆ การวิเคราะห์ของ Poladrone สามารทำได้อย่างแม่นยำ ทำให้เจ้าของสวนสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพาะปลูกของตนได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบบริเวณพื้นที่ถูกทำลาย ๆ หรือมีการกั้นพื้นที่ทางเข้าใด ๆ หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบโดยตรงในฟาร์ม ทำให้สามารถลดเวลาและสามารถวางแผนพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างทันท่วงที การเข้าถึงผู้ใช้ที่คุ้นชินกับวิธีการเดิม ๆ คือความท้าทาย ความท้าทายของ Poladrone คือ ชาวสวนคุ้นชินกับวิธีการเดิม ๆ…

Continue Reading

Uncategorized

Homage ธุรกิจเพื่อรองรับปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ

การเริ่มขึ้นของ Homage ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุเป็นปัญหาในหลายประเทศ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือและดูแล แต่อุปทานของผู้ดูแลค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็น 12.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จึงมีธุรกิจสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Homage ก่อตั้งโดย Gillian Tee Lily Phang และ Tong Duong ด้วยความตระหนักว่าพ่อแม่ของพวกเขาก็เข้าสู่วัยผู้สูงอายุและต้องการการดูแลที่มีประสิทธิภาพในขณะที่พวกเขาต้องทำงานไกลบ้านทั้งวัน ประกอบกับความเชี่ยวชาญที่เขามีในการจัดการด้านการดูแลสุขภาพและคลินิกในเอเชียด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต Homage ให้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนและเลือกความต้องการ หลังจากนี้ Homage จะเป็นผู้สรรหาคนดูแลให้ตรงกับความต้องการ คัดเลือกโดยดูจากภูมิหลัง ใบประกาศนียบัตร CPR การเข้าอบรม ประวัติการทำงาน และการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีการสัมภาษณ์กับทีมงานเพื่อคัดเลือกผู้ดูแลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า หลังจากนั้นจึงส่งตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปดูแลลูกค้าถึงบ้าน เมื่อเทคโนโลยีจับคู่กับปัญหาสังคม Homage ใช้โอกาสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อพัฒนาเครื่องมือบนเว็บไซต์เพื่อให้การจับคู่ระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ไร้คนดูแล ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ได้ โดยใช้เวลา ทรัพยากรและเงินทุนส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาการบริการให้มั่นใจว่าสามารถจัดหาคนดูแลที่มีคุณภาพและน่าไว้วางใจเหมือนคนในครอบครัว ที่มาของไอเดียเกิดขึ้นจากความต้องการของตลาด ความสำเร็จของ Homage นั้นมาจากการตระหนักถึงว่า เอเชียเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ แต่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ยาก การหาโอกาสช่องว่างที่ทำให้สังคมสมัยใหม่เปลี่ยนไปก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตได้สูง มีโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเป็นความต้องการทางตลาดแต่ยังไม่มีผู้ลงทุน ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้นมีตลาดรองรับอยู่แล้ว เหลือเพียงแต่รอผู้คิดค้นไอเดียใหม่ ๆ โดยใช้เครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในยุคดิจิตอลที่ทำให้คนเข้าถึงง่ายมาผสมผสานสร้างเป็นธุรกิจขึ้นมา